Indikerar obligatoriska fält

Allmänt

Uppgifter om organisationen

Som medaktör ställer sig organisationen bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan, genom ett beslut i organisationens beslutande organ, och utvecklar verksamheten så att den bidrar till förverkligandet av agendan och ålands vision "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar". Om du har frågor eller vill bli medaktör, kontakta info@barkraft.ax.

Kontaktperson

Kontaktperson

Organisationens aktiviteter

I förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan finns ett antal viktiga aktiviteter som bör genomföras.
Under varje utvecklingsmål finns de mest prioriterade aktiviteterna som har tagits fram av sakkunniga inom området.
  1. Ta bort de aktiviteter som inte är relevanta för er.
  2. Är aktiviteten genomförd under tidigare verksamhetsår, beskriv hur aktiviteten genomfördes i er organisation.
  3. Är aktiviteten genomförd tidigare behöver den inte beskrivas i detalj.
  4. Prioritera inkommande verksamhetsår och beskriv hur ni planerar genomföra de aktiviteterna.
  5. Är aktiviteten viktig för er men ni trots det inte har möjlighet att prioritera den för detta år, välj prioritera ej.
  6. Lägg gärna till egna aktiviteter som ni har genomfört eller planerar att genomföra.
Lycka till!
Mål 1 - Välmående människor vars inneboende resurser växer
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Villkor
Informationen som lämnas in här godkänns av aktören att användas av bärkraft.ax internt för analys samt att användas i kommunikationsmaterial i avidentifierat format.